ﺳﻪشنبه , 28 اردیبهشت , 1400

تربیت بدنی

دانشجویان علاقه مند جهت شرکت در مسابقات ورزشی به آقای نوروزی مسئول تربیت بدنی مراجعه نمایند
دی ان ان