چهارشنبه , 30 بهمن , 1398

ریاست آموزشکده

 

  نام و نام خانوادگی: دلاور اسمعیل وندی
سمت: سرپرست حوزه معاونت سما
تحصیلات: دانشجوی دکتری رشته ریاضی