پنجشنبه , 14 اسفند , 1399

ریاست آموزشکده

 

  نام و نام خانوادگی: دکتر الهام مرادی
سمت: سرپرست حوزه معاونت سما
تحصیلات: دکتری مدیریت تربیت بدنی

 

دی ان ان