پنجشنبه , 7 بهمن , 1400

معرفی رشته الکتروتکنیک

بقاء و حیات توسعه پایدار اقتصادی هر جامعه به میزان تولید انرژی الکتریکی آن کشور بستگی دارد، بطوری که شروع و ادامه فعالیت هر واحد صنعتی، تولیدی، خدماتی و اقتصادی بدون استفاده از این انرژی میسر نیست. لذا ارایه خدمات رشته الکتروتکنیک سبب گسترش فعالیتهای مختلف جامعه گردیده و نقش اساسی در اجرای کلیه عملیات و انجام فرآیندها دارد.
هنرجویان این رشته در طی دوران تحصیل با مبانی برق، اصول اندازه گیری الکتریکی، سیم کشی ساختمان، برق صنعتی، ماشینهای الکتریکی، اصول اندازه گیری AC و DC، مدارهای الکتریکی، طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای فشار ضعیف، سیم پیچی انواع موتورهای الکتریکی، تعمیر لوازم برقی خانگی و ... آشنا میشوند

زمینه ها و عناوین شغلی رشته الکتروتکنیک:

سیم کشی ساختمان(مسکونی، تجاری و صنعتی)
سیم پیچی ترانسفورماتورهای فشار ضعیف
سیم پیچی اتاتور ماشینهای الکتریکی
نقشه کشی مدارات الکتریکی
تعمیر و نگهداری ماشینها و سیستم های الکتریکی
سرویس و تعمیر وسایل خانگی الکتریکی
نصب و راه اندازی سیستم برق و فرمان ماشین آلات صنعتی
مونتاژ، نصب و راه اندازی تابلوهای تزیع برق و فرمان الکتریکی و ...

دی ان ان