پنجشنبه , 7 بهمن , 1400

نظام وظیفه

بخش نظام وظیفه به منظور ارائه ی خدمات و انجام امور مربوط به خدمت سربازی دانشجویان مشمول در واحد دانشگاهی ایجاد شده است. هر فرد ذکور ایرانی از اوّل فروردین ماه سالی که طی آن وارد سن 19 سالگی می شود مشمول مقررات خدمت وظیفه ی عمومی خواهد شد. مشمولان فارغ التحصیل دیپلم و پیش دانشگاهی غیرِ غایب که طبق مقررات وزارت علوم و تحقیقات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی در یکی از دانشگاه ها و مؤسّسه های آموزش عالی مورد تأیید وزارت خانه و دانشگاه مذکور پذیرفته شوند تا پایان سقف تعیین شده دوره ی تحصیلی از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود. مدّت تحصیل دانشجویان در هر مقطع تحصیلی با توجّه به سقف مجاز تحصیل و استفاده از معافیت مربوط از 5/2 سال تا 6 سال است. دانشجویانی که بیش از سقف مجاز به دوره ی تحصیلی خود ادامه بدهند غایب شناخته خواهند شد.

امور نظام وظیفه از قسمت های مهم و حساس در حوزه معاونت دانشجویی به شمار می رود که اهم امور که توسط نظام وظیفه انجام می شود عبارت است از:
1) بررسی وضعیت خدمتی دانشجویان پسر پذیرفته شده در زمان ورود به دانشگاه و جلوگیری از ورود داوطلبان مشمول، غایب و فاقد معافیت نظام وظیفه به عرصه دانشگاه
2) درخواست صدور معافیت تحصیلی دانشجویان پذیرفته شده از سازمان وظیفه عمومی ناجا
3) پیگیری علت عدم صدور معافیت های تحصیلی که از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا که در موعد مقرر صادر نشده است.
4) ابطال معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول فارغ التحصیلان، اخراجی، انصرافی و معرفی آنان به سازمان وظیفه عمومی ناجا
5) بررسی سنوات استفاده شده از معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول
6) صدور گواهینامه های لازم برای دانشجویان عازم به سفرهای زیارتی، مأموریت های علمی و مسابقات خارج از کشور
7) بررسی و تأیید اصالت کارتهای معافیت پزشکی و …
8) تأیید برگه های گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان پسر برای اداره ها ، مؤسسه های دولتی و نهادها و ارگانها هماهنگی لازم با اداره های وظیفه عمومی سراسر کشور در مورد دانشجویان شاغل به تحصیل و فارغ التحصیل انجام مکاتبات لازم جهت تعیین سابقه تحصیلی، مشمولیت و تهیه مدارک مورد نیاز دانشجویان

موارد مورد نیاز برای رفع مشکل نظام وظیفه:
– ارائه مدارک خواسته شده به دانشگاه در زمان ثبت نام برابر با دستورالعمل های صادر شده در روزنامه ها و دفترچه آزمون هر سال از سوی دانشجو

زمان درخواست معافیت تحصیلی:
در زمان ثبت نام، دانشجویان ورودی جدید با ارایه مدارک زیر نسبت به صدور معافیت تحصیلی خود اقدام کنند. پس از گذشت حداقل دو ماه از شروع نیمسال تحصیلی به امور دانشجویی مراجعه و در خصوص وضعیت معافیت تحصیلی خود اطمینان حاصل کنند.

مدارک لازم:
1- کپی شناسنامه یک سری کامل 2- کپی کارت ملی 3- کپی مدرک قبلی 4- کپی پیوستهای دیگر (نامه مجوز ثبت نام از سازمان نظام وظیفه عمومی استان)

تذکر:

در هر ورودی دانشجویان (مهر یا بهمن) و بر اساس بخشنامه نظام وظیفه شرایط ثبت نام دانشجویان پسر مشمول اعلام می شود. در صورت وجود هر گونه مشکل برای دانشجوی متقاضی ثبت نام، نامبرده به نظام وظیفه استان معرفی تا در خصوص مجوز تحصیل وی تصمیم گیری شود.

دانشجویان مشمولی که به هر دلیل تحصیلات آنان در مدت مجاز تحصیل به اتمام نمی رسد باید علاوه بر اخذ مجوز کمیسیون آموزشی مربوط از واحد دانشگاهی یا استان و یا سازمان مرکزی باید مجوز ادامه تحصیل از معاونت وظیفه عمومی استان اخذ شود. لذا به دانشجویان توصیه می شود دروس مقطع خود را در مدت زمان اعلام شده به اتمام رسانده و نسبت به انجام امور فارغ التحصیلی اقدام کنند.

1) معافیت تحصیلی برای هر مقطع تحصیلی یک بار و حداکثر تا اخذ مدرک دکترا صادر می شود.
2) مشمولان فارغ التحصیل فوق دیپلم و بالاتر پس از فراغت از تحصیل یکسال به منظور روشن شدن وضعیت مشمولیت خویش و معرفی به وظیفه عمومی فرصت دارند و پس از سپری شدن مهلت یاد شده غیبت شناخته می شوند.
3) مشمولان فوق که قصد ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر را دارند، باید در مهلت یکسال تعیین شده در آزمون شرکت کنند و در صورت قبولی در آزمون و عدم ورود به دوره غیبت، مجاز به ادامه تحصیل خواهند شد.
4) ورود مشمولان به دوره غیبت، مانع از ادامه تحصیل آنان خواهد شد.
5) دانشجویانی که از تحصیل انصراف داده و ترک تحصیل کنند باید ظرف مدت یکسال با ارسال مدارک خود به سازمان وظیفه عمومی، به خدمت اعزام شوند.
6) دانشجویان در حین تحصیل می توانند با دارا بودن شرایط مندرج در آیین نامه و مقررات وظیفه عمومی نسبت به دریافت کارت معافیت کفالت و یا معافیت های خاص (عنایات رهبری و …) اقدام کنند. بدیهی است که اخذ معافیت پزشکی در حین تحصیل امکان پذیر نبوده و دریافت معافیت فوق منوط به فراغت از تحصیل، ترک تحصیل و یا اخراج دانشجو خواهد بود.
7) طبق آیین‌نامه‌ آموزشی، اگر دانشجویی اخراج شود معافیت تحصیلی وی باطل شده و رونوشت نامه ارسالی به سازمان نظام وظیفه عمومی نیز به منظور اطلاع دانشجو به آدرس پستی اش ارسال می شود و دریافت اصل نامه به عهده خود دانشجو است.
8) اخذ تأییدیه معافیت تحصیلی نیز به عهده خود دانشجو خواهد بود.
9) دانشجویانی که دارای معافیت موقت هستند باید بعد از تمدید معافیت موقت و یا دریافت اصل کارت معاف دایم، با همراه داشتن اصل و دو نسخه کپی از آن به امور نظام وظیفه مراجعه تا در هنگام انتخاب واحد، فایل ثبت‌نام آنها مسدود نشود.
10) دانشجویانی که مجوز خروج از کشور دریافت می‌دارند جهت درج شماره معافیت تحصیلی باید به امور مشمولین دانشگاه مراجعه کنند.
11) طبق ماده 50 تبصره 2 آیین‌نامه آموزشی، با گذشت یک ماه از تاریخ صدور حکم انصراف، معافیت تحصیلی صادر شده جهت دانشجو باطل و دانشجو حق بازگشت به تحصیل را ندارد
12) طبق ماده 51 آیین‌نامه آموزشی، دانشجویی که وضعیت وی به صورت عدم مراجعه بدون اخذ مرخصی در یک نیم‌سال تحصیلی است، انصراف از تحصیل محسوب شده و معافیت تحصیلی اش نیز طبق گزارش آموزش واحد باطل شده و جهت اطلاع به آدرس آنان پست خواهد شد.
13) فارغ‌التحصیلان بعد از ابطال معافیت تحصیلی از تاریخ فارغ‌التحصیلی یکسال و دانشجویان اخراج و انصراف پس از ابطال معافیت تحصیلی از تاریخ انصراف و اخراج که از سوی اداره آموزش تعیین می شود یک سال فرصت دارند که جهت معرفی خود به سازمان نظام وظیفه عمومی و دریافت دفترچه اعزام به خدمت اقدام کنند.
14) مشمولان می باید جهت معرفی خود به سازمان نظام وظیفه‌ عمومی ناجا، دفترچه ارسال مدارک را از اداره پست تهیه کرده و سپس مدارک لازم را به همراه اصل معرفی‌‌نامه نظام وظیفه که از سوی دانشگاه صادر شده است را به معاونت وظیفه‌عمومی ناجا ارسال کنند.
15) تمامی معرفی نامه‌های ابطال معافیت تحصیلی جهت معاونت وظیفه عمومی ناجا صادر می‌ شود.
16) تاریخ معرفی به نظام وظیفه به هنگام فارغ التحصیلی یا اخراجی و یا در صورت انصراف بر اساس آخرین نیمسال تحصیلی که مشغول به تحصیل بوده اند تعیین می شود. بنا بر این لازم است کلیه دانشجویانی که از معافیت تحصیلی دانشگاه استفاده کرده اند، در زمینه امور تسویه حساب و دریافت نامه معرفی به نظام خود بموقع اقدام کنند تا با مشکل غیبت مواجه نشوند.

نحوه ی خروج از کشور دانشجویان پسر مشمول
با توجه به آخرین بخشنامه سازمان وظیفه عمومی ناجا شماره 429565/43 مورخ 27/10/89 صرفا” مجوز خروج از کشور برای موارد ذیل صورت می پذیرد:
1- جهت پیشرفت تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
2- شرکت در مسابقات و امتحانات علمی ( … GRE, TOFEL, IELTS) با ارایه مستندات کافی
3- مسابقه های ورزشی با تأیید امور مشترک فدراسیون های سازمان تربیت بدنی با مهر برجسته و تأیید مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه
4- جهت انجام زیارت به مقصد کشورهای سوریه، عراق و عربستان با ارائه فیش ثبت نام سازمان حج و زیارت یا ستاد عمره دانشجویی

5- سفرِ غیر علمی

مراحل و مدارک مورد نیاز:

1- ارائه درخواست کتبی به معاونت دانشجویی دانشگاه یا آموزشکده سمای محل تحصیل

2- تعهد مالی (چک یا سفته) جهت بازگشت به کشور

3- اخذ معرفی نامه از واحد و تایید آن توسط معاونت محترم هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان مربوط، سازمان مرکزی در صورت لزوم

4- مراجعه به معاونت سازمان نظام وظیفه عمومی استان محل تحصیل و دریافت مجوز خروج از کشور

ضوابط کلی برای خروج موقت از کشور مشمولان
1) نداشتن غیبت
2) وضعیت تحصیلی مشخص داشته باشند.
3) در سنوات ارفاقی مازاد بر سنوات مجاز تحصیلی نباشند.
4) گواهی اشتغال به تحصیل یا درخواست مجوز خروج از کشور را ارائه کنند.

مدت خروج از کشور
سفرهای مطالعاتی: حداکثر شش ماه برای دانشجویان ارشد و یک سال برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی
سفرهای زیارتی و سفرهای علمی و نیمه علمی: حداکثر 30 روز(در صورت سفر حج واجب مدت خروج 60 روز خواهد بود)
سفرهای غیر علمی: شامل سفر به تمامی کشورها (و از جمله سوریه) حداکثر 20 روز
سفرهای ورزشی: مدت خروج برابر مدتی است که سازمان تربیت بدنی اعلام می کند.

مستندات مورد نیاز جهت درخواست خروج از کشور
1) سفرهای زیارتی: شامل نامه کاروان یا سازمان حج و زیارت یا ستاد عمره دانشجویی
2) سفرهای علمی: شامل دعوت نامه دبیرخانه یا مجمع برگزار کننده سمینار- خمایش یا کنفرانس در کشور خارجی
3) سفرهای نیمه علمی: شامل مدارک ثبت نام زبان یا در سایر زمینه های تخصصی مانند IT و دعوت نامه شرکت در نمایشگاه ها و کارخانجات
4) سفرهای ورزشی: شامل تأییدیه و گواهی امور مشترک فدراسیون های ورزشی سازمان تربیت بدنی و نامه اداره کل تربیت بدنی دانشگاه

5) سفرهای غیرِ علمی: ارائه گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو

 متداول ترین مشکلات دانشجویان:

1) ابطال معافیت تحصیلی صادر شده از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا در زمان مقرر
2) عدم ارایه ابطال معافیت تحصیلی مقطع تحصیلی قبلی در زمان پذیرش مقطع بالاتر (کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته)
3) عدم ارائه به‌ موقع موافقت نامه از ستاد نیروی مربوط شاغلان خدمت رسمی در نیروی نظامی و انتظامی

دی ان ان