شنبه , 3 آبان , 1399

معرفی کارکنان آموزشکده

سید سلیم موسوی رکعتی

ذیحساب حوزه معاونت

 


امین نوروزی

کارشناس امور فرهنگی و فارغ التحصیلان

 

 

عبدالله فتحی

مسئول امور مالی و شهریه

 

 

سمانه حسینی

مسئول امور پژوهشی و کتابخانه

 

 

افسانه رشیدی

مسئول آموزش

 

 

علی اصغر رضوی

خدمات

 

سجاد کورکوری

مسئول فناوری اطلاعات

 


دی ان ان