پنجشنبه , 7 بهمن , 1400

معرفی کارکنان آموزشکده

سید سلیم موسوی رکعتی

ذیحساب حوزه معاونت

 

 

 

عبدالله فتحی

مسئول امور مالی و شهریه

 

 

سمانه حسینی

مسئول امور پژوهشی و کتابخانه

 

 

افسانه رشیدی

مسئول آموزش

 

 

علی اصغر رضوی

خدمات

 

 

سجاد قنبری فر

مسئول فناوری اطلاعات

 

 

دی ان ان