پنجشنبه , 7 بهمن , 1400

-امتحانات پایان نمیسال طبق برنامه اعلام شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر است.

-برای برقراری نظم و آرامش و رعایت مقررات در امتحانات و کاربرد کامل شما از زمان مفید امتحان، درب حوزه‌های امتحانی 15 دقیقه قبل از شروع آزمون باز شده بنا بر این توصیه می‌شود برنامه حرکت و حضور خود در جلسه های امتحانی را طوری تنظیم فرمایید که حداکثر 30 دقیقه قبل از شروع آزمون در دانشگاه، و حداکثر 15 دقیقه قبل از شروع آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشید.

-قبل از ورود به جلسه شماره صندلی خود را به خاطر سپرده و پس از ورود به جلسه، آرامش را حفظ کرده و بر روی صندلی خود استقرار یابید در غیر این صورت غایب محسوب خواهید شد در صورت هر گونه مشکلی در شماره صندلی ها هر چه سریعتر مشکل را با مدیر سالن جلسه در میان بگذارید.

-به همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون در هر جلسه الزامی است و دانشجو مؤظف است آن را در هنگام ورود به جلسه آزمون به رؤیت مسؤولان جلسه رسانده و سپس آن را بر روی سینه خود بچسباند.

 تبصره 1: دانشجویانی که به دلیل مشکل مالی موفق به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نشده اند جهت ورود به جلسه آزمون، می باید تأییدیه مالی از امور شهریه واحد گرفته و جهت تعیین شماره صندلی خود به مدیر سالن حوزه امتحانی مراجعه کنند.

تبصره 2: دانشجویان مهمان می بایست در هنگام انتخاب واحد یک قطعه عکس به آموزش واحد تحویل داده تا در زمان امتحانها همانند دیگر دانشجویان با کارت ورود به جلسه عکس دار در سالن امتحانها حضور یابند.

به همراه داشتن اصل کارت دانشجویی که حاوی هولوگرام تمدید کارت در نیمسال تحصیلی جاری باشد برای شرکت در جلسه ضروری است. دانشجویانی که اصل کارت دانشجویی خود را به همراه نداشته و یا کارت دانشجویی آنان فاقد هولوگرام تمدید می باشد لازم است کارت شناسایی عکس دار (کارت ملی، گواهی نامه، گذرنامه، شناسنامه) همراه داشته باشند.

مدت زمان مجاز به پاسخگویی، در بالای برگه سؤال ها توسط استاد هر درس، تعیین شده است. لطفا برنامه پاسخگویی خود را طوری تنظیم فرمایید که از وقت مشخص شده، به بهترین وجه استفاده کنید و به محض اتمام وقت امتحان، برگه خود را به مراقبان محترم تحویل دهید.

در آزمون هایی که به کارگیری ماشین حساب، جزوه، کتاب یا ابزارهای خاصی، مجاز باشد، مراتب توسط استاد، به طور دقیق در سر برگ سؤال ها تصریح شده است. بدیهی است، خارج از موارد مشخص شده، به کارگیری هیچ ابزار یا وسایل کمکی مجاز نیست.

دانشجو مؤظف است مشخصات کامل خود شامل نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، مشخصه امتحانی، سال و نیمسال تحصیلی را به دقت در پاسخنامه و برگه سؤال درج کند.

امضای لیست حضور و غیاب به معنای حضور در جلسه آزمون است و عدم امضای لیست حضور و غیاب به منزله غیبت در آزمون بوده لذا هر دانشجوی حاضر در هر جلسه لازم است لیست حضور و غیاب آزمون را با خودکار امضا کند.

صورتجلسه آزمون در طول جلسه توسط مراقبان محترم در اختیار شما قرار خواهد گرفت. چنان چه به هر دلیل نام شما در صورتجلسه موجود نبود، مراتب را به مدیر سالن آگاهی داده و پس از پایان آزمون نیز موضوع را از طریق اداره امتحانات پیگیری کنید تا موضوع به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.

در صورت دریافت برگ اضافه مشخصات کامل خود را بر روی آن نوشته و در هنگام تحویل پاسخنامه از عوامل اجرایی بخواهید برگ اضافه را به پاسخنامه الصاق کنند.

هر دانشجوی حاضر در جلسه لازم است برگه امتحانی خود را فقط به مراقب مربوط تحویل دهد.

طبق ماده 35 آیین نامه آموزشی،غیبت تا 3درس در آزمون های پایان ترم موجب ثبت به صورت غیبت موجه آن درس در کارنامه می شود و تأثیری در معدل آن ترم نخواهد داشت.(بجز رشته های علوم پزشکی از جمله مامایی و پرستاری)

چنان چه دانشجویی در آزمون غیبت داشته باشد، به هیچ گونه از وی آزمون مجدد به عمل نخواهد آمد.

از استادان محترم خواسته شده در طراحی سؤال ها به گونه ای عمل کنند که سؤال ها به صورت کامل گویا بوده و نیاز به توضیح نداشته باشد. با این وجود چنانچه ابهامی در برخی از سؤال ها وجود داشته باشد، به هنگام حضور استاد و یا کمک استاد در جلسه می توانید با بالا نگه داشتن دست خود از ایشان درخواست شود به سؤال های مبهم رسیدگی کند.

در صورت عدم حضور استاد، به مدیر سالن مشکل را آگاهی دهید و در صورت رفع نشدن ابهام، لطفا با فرض مورد نظر خود به سؤال مربوط پاسخ دهید و موارد ابهام و فرض خود را در برگه آزمون برای استاد شرح دهید تا به هنگام تصحیح و ارزیابی برگه شما مورد توجه قرار گیرد.

در مجموع در صورت مواجهه با هر نوع مشکل احتمالی در نهایت آرامش از مراقبان محترم بخواهید تا با هماهنگی مدیر سالن به موضوع رسیدگی کنند.

رعایت شؤون دانشجویی و اسلامی الزامی است.

رعایت سکوت و آرامش در جلسه آزمون الزامی است.

حوزه آموزش این واحد دانشگاهی نهایت اهتمام خود را در برنامه ریزی و اجرا به کار بسته تا شرایطی را فراهم آورد که شما عزیزان بتوانید در فضایی آرام و منظم، آموخته های خود را در پاسخگویی به سؤال ها به کار بندید و فصل خوبی را پشت سر گذارید.1) در فرصت اعلام شده توسط اداره امتحانات و قبل از شروع امتحانها، اسامی دانشجویان حذفی (حذف غیبت بیش از 3 جلسه) را به صورت کتبی به اداره امتحانات اعلام کنند. (بند 3 آیین نامه امتحانات)

2) سؤالها با فونتی خونا و سایز استاندار تایپ شوند.

3) برای درسهایی که چند مدرس به طور مشترک تدریس داشته اند، سعی شود با هماهنگی گروه آموزشی مربوط، سؤالها به طور مشترک طرح شود.

4) سؤال های پایان ترم در پاکت مخصوص طرح سؤال فقط به رییس اداره امتحانات تحویل داده شود.

5) طبق ماده 39 آیین نامه آموزشی بارم هر سؤال به صورت مجزا مشخص شود.

6) برای جلوگیری از تقلب احتمالی، در آزمونهای تستی که در خود برگ سؤال پاسخ داده می شوند، سؤالها بدون شماره طرح شده و همچنین پس از تصحیح و به هنگام تحویل اوراق امتحانی به اداره امتحانات کلید سؤالها نیز تحویل داده شود.

7) برای درسهایی که در سرفصل درس قسمتی از ارزیابی درس توسط پروژه و یا تحقیق تعریف شده است، همگی پروژه ها یا تحقیق های مربوط به هر درسی تا قبل از پایان کلاسها از دانشجویان در کلاس درس تحویل گرفته شود زیرا هیچ گونه پروژه یا تحقیقی در روز آزمون از دانشجویان گرفته نخواهد شد و دانشجو حق آوردن آن به جلسه آزمون را ندارد.

8) استاد مؤظف است کلیه نمره های امتحانی را در وب سایت دانشگاه ثبت کرده و سپس لیست نمره را با خودکار مشکی و با خط خوانا تنظیم کرده و حداکثر 7 روز پس از برگزاری امتحان، به همراه اوراق امتحانی تحویل اداره امتحانات دهد و به کلیه اعتراض های مربوط به هر درس پاسخ دهد.

تبصره 1: اداره امتحانات از پذیرفتن لیست نمره هایی که دارای خط خوردگی، مخدوش و لاک گرفته معذور است.

تبصره 2: پرداخت حق التدریس به استادان وابسته به ارائه لیست نمره و اوراق امتحانی است.

9) نمره نهایی شامل کلیه موارد از قبیل میان ترم، فعالیت کلاسی و نمره پایان ترم است. چنانچه در این موارد اشتباهی صورت گیرد مدرس مربوط باید پاسخگو باشد و اداره امتحانات در این خصوص مسؤولیتی نداشته، لذا خواهشمند است هنگام وارد کردن نمره ها دقت لازم صورت پذیرد.

10) لیست نمره و صورتجلسه حضور و غیاب آزمون های عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی تنها به شخص استاد تحویل داده می شود. و در هنگام امضای صورتجلسه حضور و غیاب توسط دانشجویان نظارت کافی به عمل آید.

11) آزمون های عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی می باید در زمان های تعیین شده از سوی اداره امتحانات برگزار شوند.

12) جهت جلوگیری از فقدان و یا جابجا شدن اوراق امتحانی در جلسه امتحان و یا هنگام تحویل اوراق امتحانی از اداره امتحانات، در حضور منشی حوزه امتحانی یا فرد تحویل دهنده در اداره امتحانات کلیه اوراق شمارش شده و بسته اوراق به طور کامل به همراه لیست نمره و صورتجلسه آزمون تحویل گرفته شود.

13) لازم است کلیه نمره ها قید شده در پاسخنامه امتحانی و نمره ثبت شده در لیست نهایی یکسان باشد. (در پاسخنامه جمع نمره های میان ترم، پایان ترم و فعالیت کلاسی نوشته شود.)

14) حداکثر وقت جهت برگزاری آزمون 2 ساعت در نظر گرفته شود.

15) روی لیست نمره ها قبل از تحویل به اداره امتحانات با چسب شفاف پوشانده شود.

16) در صورتی که در آزمون پایان ترم جلوی نام دانشجو غیبت قید نشده باشد و یا این که در لیست دانشجویان متخلف در جلسه امتحان نیز نبوده و همچنین برگه امتحانی ایشان موجود نباشد، جهت روشن کردن چگونگی دانشجو، موضوع در اسرع وقت به آگاهی اداره امتحانات رسانده شود.

17) در خصوص برگزاری آزمون جزوه باز، نوع کتاب، جزوه، فرهنگ لغت کاملاً روی پاکت توضیح داده شود.

18) چنانچه آزمون نیاز به ماشین حساب داشته باشد نوع آن(ساده- مهندسی) حتماً مشخص گردد و روی پاکت توضیح داده شود.

19) چگونگی نمره باید به طور کامل مشخص باشد و از گذاشتن خط تیره یا خالی گذاشتن نمره خودداری شود.

20) هر یک از درسهای نظری و عملی نمره مستقل دارند اما نمره دروس نظری – عملی که یک درس محسوب می شوند معدل دو قسمت نظری و عملی و با توجه به ضریب های هر کدام است.

21) ارسال لیست نمره ها از غیبت فاکس و یا پست کردن آن ها تخلف آموزشی محسوب می شود و از این امر خوداری شود.

22) حضور استادان در جلسه آزمون الزامی است.

23) لازم به ذکر است که مدرسان محترم مجاز به به کارگیری سؤال های تکراری سالهای قبل نمی باشند، کمیته نظارت و ارزیابی امتحانات سؤالهای مدرسان محترم را بررسی کرده در صورت مشاهده سؤال های تکراری طرح شده در امتحانهای ترمهای گذشته، مراتب جهت طرح در کمیته انتظامی استادان، منعکس خواهد شد.

24) برای درس نظری حداکثر یک نمره از بیست نمره به نمره کلاسی تعلق می گیرد و در صورتی که استاد با هماهنگی اداره امتحانات، آزمون میان ترم برگزار کرده باشد، تا حداکثر 5 نمره از 20 نمره ی آزمون را می توان با ارایه لیست حضور و غیاب و اوراق امتحانی و لیست نمره میان ترم اختصاص داد.

· توجه: اختصاص قسمتی از نمره ی پایان ترم به سخنرانی، پروژه و یا تحقیق در درس نظری ممنوع است و فقط در صورتی می توان قسمتی از ارزیابی را به موارد خارج از ماده 39 اختصاص داد که علاوه بر ذکر شدن آن در سرفصل، ضمن تحویل صورتجلسه ای از طرف گروه به شورای آموزشی به همراه کپی سرفصل موضوع تأیید شده باشد و میزان قابل اختصاص به مورد مشخص شود که در صورت تأیید شورای آموزشی قابل اجرا است. در غیر این صورت نمره ی اختصاص داده شده به پروژه و تحقیق با رأی شورا حذف خواهد شد.

25) در صورتی که استاد قسمتی از نمره درس نظری مغایر با سرفصل درس به تحقیق یا پروزه یا سخنرانی اختصاص دهد، عواقب ناشی از عدم رعایت ماده 39 با استاد است و در صورت مطرح شدن موردی از اعتراض نمره در شورای آموزشی، بررسی بدون در نظر گرفتن نمره پروژه یا تحقیق صورت می گیرد.


دانشجویانی که کلیه درس های خود را با موفقیت گذرانده باشند و نمره آنها در کارنامه آنان ثبت شده باشد و فقط حداکثر شش واحد نظری از کل واحدهایی که می باید بگذرانند برای آنان باقی مانده باشد تا فارغ‌التحصیل شوند، مجاز هستند پس از پایان ترمی که در آن انتخاب واحد داشته اند آن واحدها را به صورت ارجاع به استاد بگیرد. به این ترتیب که با مراجعه به کارشناس رشته و مدیر گروه مربوط و تکمیل فرمها و پرداخت شهریه، و در صورت نیاز با موافقت کمیسیون موارد خاص آموزشی آن درسها را به صورت ارجاع به استاد بگیرد.
نکته:
1) دانشجو می تواند دو درس "وصایای امام" و "روخوانی قرآن" را هم علاوه بر شش واحد به صورت معرفی به استاد بگیرد که در مجموع هشت واحد می شود.
2) محل برگزاری آزمون معرفی به استاد می بایست در واحد بوده و مورد تأیید اداره امتحانات قرار گیرد.

زمان فارغ التحصیلی دانشجو همان تاریخ درج شده در فرم اعلام نمره ی آخرین درس معرفی به استاد دانشجو(که توسط استاد تکمیل می شود) است. برای نمونه اگر دانشجو در روز 27 اردیبهشت آخرین آزمون معرفی به استاد خود را بدهد، استاد مؤظف است در فرم اعلام نمره پس از ثبت نمره تاریخ 27 اردیبهشت را ثبت کند گه همان تاریخ فارغ التحصیلی اعلام خواهد شد.
درس های عمومی نظری مانند درس های عمومی معارف نیز امکان دریافت به صورت ارجاع را دارند که در این صورت استاد توسط آموزش و از طریق مدیر محترم گروه معارف تعیین می شود.

درس هایی که به صورت ارجاع به استاد گرفته می‌شوند دو حالت دارند:
الف- حالت اول: درس هایی که به صورت واحدهای نظری هستند. برای نمونه درس معادلات دیفرانسیل که یک درس نظری 3 واحدی است در این صورت دانشجو حتی اگر آن درس را در ترم های قبل انتخاب واحد نکرده باشد می‌تواند آن درس را به صورت ارجاع به استاد برای نمونه با استاد محمد رحیمیان بگیرد.
ب- حالت دوم: درسی که به صورت نظری- عملی باشد(قسمتی از آن نظری و قسمتی از آن عملی است) و اگر دانشجو در ترمهای گذشته آن درس را انتخاب واحد کرده باشد و به دلایلی از قبیل غیبت امتحان، مردودی و … آن درس را نگذارنده باشد، ضمن محفوظ نگه داشتن نمره قسمت عملی درس، دانشجو می تواند قسمت نظری آن را به صورت معرفی به استاد آزمون بدهد. برای نمونه فرض کنید یک دانشجو درس آموزش هنر در دوره ابتدایی را افتاده باشد از آن جایی که این درس دارای 1 واحد نظری و 1 واحد عملی است پس به صورت دو واحد ارجاع به استاد قابل گرفتن است. در این صورت توسط مدیر گروه استاد درس تعیین می شود سپس دانشجو به استاد مربوط مراجعه کرده و استاد منابع و مباحثی را تعیین می‌کند تا دانشجو آنها را مطالعه کند و سپس در اتاق گروه مربوط و یا اداره امتحانات از قسمت نظری درس آزمون کتبی برای دانشجو برگزار می شود.

توجه: درس هایی که فقط واحد عملی دارند (به عبارتی واحد نظری ندارند) قابلیت گرفتن به صورت ارجاع به استاد را ندارند. برای نمونه درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر که فقط یک واحد عملی دارد (و واحد نظری ندارد) را نمی توان به صورت ارجاع به استاد بگیرد.


1) نتایج آزمون های هر درس مطابق ماده 42 آیین نامه آموزشی باید حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ برگزاری آزمون آن درس به اداره امتحانات واحد اعلام شود.
2) پس از آن که استاد، نمره درس را به اداره امتحانات اعلام کرد نمره از راه سیستم آموزش دانشگاه در کارنامه دانشجو ثبت می شود اگر دانشجو نسبت به نمره کسب شده معترض است می باید از طریق سایت دانشگاه اعتراض خود را اعلام کند. و اگر در ثبت نمره در سیستم با مشکل مواجه شد می تواند با حضور به اداره امتحانات اعتراض خود را با ذکر نام درس، نام استاد و مشخصه درس و نیمسال مربوط به صورت کتبی ارائه دهد. پس از پایان مهلت اعتراض به نمره که یک هفته پس از اعلام نمره در سایت، استاد دس با رسیدگی به اعتراضها ، در صورتی که اعتراض دانشجویی را وارد تشخیص دهد فرمی را تنظیم می کند و دلایل تغییر نمره را به صورت مستند و مکتوب در آن فرم اعلام می کند و پس از تأیید مدیر گروه مربوط، اداره امتحانات کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت تغییر نمره را که در حکم یک پرونده است به شورای آموزشی ارجاع می دهد و شورای آموزشی واحد نیز با نهایت دقت این موضوع را بررسی کرده و رأی صادر می کند و اگر اسناد و مدارک در این جهت کامل باشد، شورای آموزشی رأی به تغییر نمره داده و نمره جدید برای دانشجو ثبت می شود در غیر این صورت درخواست تغییر نمره رد می شود.
3) به منظور آگاهی از نتیجه بررسی اعتراض نمره، لازم است دانشجو به اداره امتحانات مراجعه کرده و یا تماس بگیرد و تا زمانی که پاسخ نمره اعتراض دانشجو اعلام نشده است، برای هر اقدامی نمره ثبت شده در کارنامه دانشجو، قابل گواهی است.


موارد تخلف و تقلب در امتحان(میان ترم و پایان ترم)

شرکت به جای دیگری در جلسه امتحان
فرستادن دیگری به جای خود در جلسه امتحان
خارج کردن پاسخنامه از جلسه امتحان، امحای ورقه و پاره کردن آن و نوشتن نام غیر واقعی روی برگه امتحانی
داشتن کارت دانشجویی و یا کارت ورود به جلسه جعلی یا کپی گرفته شده
جابجایی صندلی و یا شماره صندلی
همراه داشتن یاداشت به هر شکلی، خواه کاربردی داشته باشد یا نداشته باشد.
نوشتن هر گونه آگاهی های بر روی قسمت هایی از لباس، کارت ورود به جلسه، کف دست، صندلی و…
عکس برداری، یاداشت سؤالها
به کارگیری هر نوع برگ و یا کاغذ چرک نویس که مهر اداره امتحانات بر روی آن نباشد.
رد و بدل کردن برگ سؤال و یا پاسخنامه با دیگر دانشجویان
به کارگیری هر گونه نوشته، یادداشت ، جزوه و کتاب غیرمجاز و یا رد و بدل کردن کتاب و جزوه در امتحانهایی که به صورت جزوه باز برگزار می شوند.
استفاده و یا همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه یادداشت، تلفن همراه، هندزفری، ام پی تری پلیر، ماشین حساب (ماشین حساب فقط با اجازه استاد)
رد و بدل کردن وسایل نوشت افزاری و ماشین حساب بین دانشجویان در جلسه آزمون
ترک جلسه آزمون پس از رؤیت سؤالها و قبل از امضای لیست حضور و غیاب
خروج و بازگشت غیرمجاز به جلسه آزمون
نگاه کردن به روی ورقه امتحانی دانشجوی مجاور و یا نشان دادن ورقه به وی یا کمک به دیگران در پاسخگویی سؤالها
برقراری اخلال و نا به سامانی(بی نظمی) به هر شکلی که موجب بر هم زدن جلسه امتحان شود.
بی احترامی و بی حرمتی و هرگونه مشاجره با عوامل اجرایی و برگزارکنندگان آزمون


دی ان ان